Padel baller

Det skal lønne seg å kjøpe sine padel baller hos Racket1 og hos oss finner du Norges desidert beste utvalg av padelballer. Det ville gitt oss bedre marginer å kjøpe inn et større kvanta av færre modeller, men padelutstyr og spesielt padelballer er veldig subjektivt og vi har derfor lagt vekt på å ha et stort utvalg. Vi har passion for padel og vi håper du verdsetter det.